2009

13 x 3MW TUULIVOIMALOITA Viroon Aulepaan

Tuulivoimalogistiikka

Kuljetusliike Ville Silvasti Oy suoritti vuosina 2008 - 2009 ison kuljetusprojektin Viroon Aulepan tuulipuistoon. Kuljetukset lähtivät Suomesta ja Puolasta. Projektiin kuului yli 100 erikoiskuljetusta.