2018

315 tn muuntaja Torniosta Vaasaan

Erikoiskuljetukset, Projektilogistiikka, Tunkkaus- ja haalausasennukset

Maaliskuussa Silvasti kuljetti 315tn painoisen muuntajan Torniosta Vaasaan yhdistettynä tiekuljetuksena + roro-laivauksena. Toimitus käsitti lavettisiirtojen lisäksi lastauksen ja purun tunkkaamalla.