2008

90 tN veturin kuljetus

Erikoiskuljetukset

Syyskuussa 2008 Kuljetusliike Ville Silvasti Oy kuljetti 90 tn painavan höyryveturin Jyväskylästä Munsalaan (n. 300 km).