2013

Blaiken - projekti

Tuulivoimalogistiikka

Silvasti kuljetti 30 tuulivoimalaa Blaiken- projektin 2- vaiheeseen. Projeki kesti 7 kuukautta ja sisälti 330 erikoiskuljetusta. Sääolosuhteet olivat vaihtelevat.