2009

Tuulivoima-projekti, Uljabuouda SE

Tuulivoimalogistiikka, Laivaus

Silvasti toimitti kesän 2009 aikana 4 kpl 3 MW:n tuulivoimaloita Pohjois-Ruotsiin Uljabuoudan tunturin laelle.

Kuljetukset olivat erittäin haastavia, tunturi on 800 korkea ja nousua sinne oli jyrkimmissä paikoissa 14 %. Painavin kuljetettava kappale, nacelli, painoi 127 tn, asettaen erittäin kovat vaatimukset kuljetuskalustolle. Kuljetukset toteutettiin yhdistettyinä charter-laiva /  proomu / auto - kuljetuksina. Siivet lastattiin Puolassa ja muut osat Suomessa.