2014

Tuulivoimaloiden kuljetusta Ruotsissa

Tuulivoimalogistiikka

Lokakuussa 2014 Silvasti suoritti kuljetukset Keski-Ruotsissa 9 tuulivoimalan projektiin.