2014

Tuulivoimaloita Pohjois-Ruotsiin

Tuulivoimalogistiikka

Silvasti kuljetti 4 tuulivoimalaa Pohjois-Ruotsiin. Painavin kuljetus oli konehuone (nacelli) 106 tn.