2015

Tuulivoimaprojekti Suomessa

Tuulivoimalogistiikka

Silvasti kuljetti Kalajoella sijaitsevaan tuulivomapuistoon yhteensä 22 voimalaa, joka sisälsi siis lukuisia erikoiskuljetuksia.