2011

Tuulivoimaurakat Ruotsissa

Tuulivoimalogistiikka

Vuonna 2011 Silvasti suoritti useita tuulivoimaloiden kuljetusurakoita Ruotsista. Kuljetukset hoidettiin pääasiassa Silvastin ruotsalaisen tytäryhtiön Silvasti Transport Ab:n toimesta.